برد شیرین نونهالان شهباز اسپاد در هفته دوم لیگ یک استان

برد شیرین نونهالان شهباز اسپاد در هفته دوم لیگ یک استان
شهباز اسپاد ۲
فاتح صدر ۱
با سپاس از آقای محمودی کاپیتان تیم فوتسال مقاومت شهرداری کرج که با حضور در بین نونهالان شهباز اسپاد باعث افزایش روحیه تیمی شد.