بهترین تیم هفته پنجم لیگ برتر استان البرز

شهبازاسپاد هشتگرد

از نگاه مخاطبین کانال فوتسال البرز تیم فوتسال شهبازاسپاد هشتگرد،بعنوان بهترین تیم هفته پنجم لیگ برتر استان البرز انتخاب شد.