نتایج مسابقات فوتسال نوجوانان شهباز اسپاد درشهرستان نظرآباد تا هفته دوم

شهباز اسپاد

نتایج مسابقات فوتسال نوجوانان شهباز اسپاد درشهرستان نظرآباد تا هفته دوم

هفته اول
شهباز اسپاد(۵)_پرسپولیس نظرآباد(۱)

هفته دوم
شهباز اسپاد(۸)-اتحاد نجم آباد(۲)

تشکر از مدیریت تیم جناب معصوم خیری دخت